O NÁS

i9 informovaná fľaša ponúka jednoduchý a rýchly prístup k prirodzenej štruktúre a vitalite pitnej vody.

CHCETE SA PRIPOJIŤ K NÁŠMU PRÍBEHU?

SPRÁVA

Som nadšenec, ktorý verí v nekonečné možnosti, muž hlbokej viery. Moja viera nie je založená na predpokladoch, ale na základoch rozsiahleho výskumu, vedeckých poznatkov a osobných skúsenostiach.

Posledných 30 rokov som sledoval a pátral po pravde, spiritualite a zmyslu života, ktorý kombinuje vedu, náboženstvá a filozofie. Na mojej ceste som navštívil mnoho krajín a zažil mnoho skúseností. Zistil som, že odpovede na moje otázky možno nájsť len v sebe samom.

Na svojich cestách som študoval a niekedy som sa tiež stretol s mnohými inšpiratívnymi ľudmi. Jedným z nich bol vynálezca technológie informovania, pán Poznik. Asi tri roky som študoval postupy spojené s prenosom informácií a kódovaním produktov. Nasledoval som svoje výsledky a premýšľal o najlepšom spôsobe, ako použiť túto úžasnú technológiu a dostať ju k ostatným ľuďom.

V roku 2011 som si s mojimi partnermi dal jasný cieľ: “ Ľuďom ponúknuť jednoduchý a priamy prístup k lepšej kvalite a štruktúre pitnej vody“

Joseph Rain,
Spoluzakladateľ i9

ZÁMER A MOTIVÁCIA

Vyrábať, navrhovať a distribuovať výrobky, ktoré sú jednoduché, praktické s moderným dizajnom, ale predovšetkým zlepšujú kvalitu života a prispievajú k zdraviu všetkých živých bytostí. O to sa opiera náš zámer. Všetky i9 výrobky sú navrhnuté v spolupráci s prírodou a s dôrazom na technológiu informovania.

Veríme, že prostredníctvom technológie informovania, ktorú využívame a ktorá má pozitívny vplyv na energo-informačné pole živých organizmov, dostávame k ľudom informácie a inšpirujeme ich preskúmať poznatky zákonov samotného vesmíru. Som presvedčený, že i naše informované fľaše a ich funkčnosť, môže výrazne prispieť k zdravotnej stránke nášho tela a rovnako k poznaniu, pochopeniu a porozumeniu našich hlbokých schopností. Ide hlavne o naše samoliečebné a samočistiace schopnosti a dané vlastnosti našich organizmov.

Téma do akej zasahuje náš výrobok svojim charakterom sa týka fyzikálnych zákonitostí na úrovni kvanta. Preto chceme podporiť našou činnosťou poznanie v tejto oblasti a tým sprostredkovávať informácie týkajúce sa i životnej sily každej jednej bytosti.

Ľuboš Bielčik – predaj a distribúcia v Slovenskej Republike

PRIPOJTE SA K NÁM

Naším cieľom je rozšíriť sieť úspešných distribútorov i9 prostredníctvom profesionálnych partnerov, ktorý rezonujú s myšlienkou technológie informovania.

Natura Slovakia s.r.o.
SNP 151/70
91601 Stará Turá, Slovakia
+421 905 323 368
info@informovanaflasa.sk

Voda je hybnou silou prírody

Leonardo da Vinci